2020 nov. 25, szerda

A könyvtár minden oktatási intézményben központi helyet foglal el. Teológiánkon mindig nagyon fontos volt a tanulás és az ismeretek szerzése. A legínségesebb időben is létezett könyvtár az intézményben.

Jelenleg a hallgatók tágas olvasótérben készülnek az óráikra, dolgozatokra, prédikációkra. Szellemi műhely, ahol komoly munka folyik, de találkozások helye is.

Küldetésnyilatkozat

„Az akadémia fenntartója a Magyarországi Baptista Egyház. A fenntartó – mint a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezőinek egyike – az alapító okiratban foglaltak szerint az intézmény feladatául szabja meg, hogy az egyház hitéleti tevékenységének ellátásához szükséges ismeretek megszerzésén túl a hallgatók a képzés eredményeképpen felkészültek legyenek az egyházak kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi és nemzetitudat-ápoló tevékenységében való hatékony részvételre.”

 

alt

 

Keresés
Bejelentkezés