Archívum
Megnyílt a rajzkiállítás!
Rajzban elbeszélve
A BTA Könyvtára rajzpályázatot hirdetett a Biblia éve kapcsán. Sok szép rajz érkezett, melyek megtekinthet?k a könyvtárban (a vizsgaid?szaki aktuális nyitva tartásról információt lásd fent).
Egy kis ismertet? a beérkezett m?vekr?l:
Burai Szilveszter (14, Újkígyós) színes rajzán Jézus Krisztus fekszik a jászolban. Érdemes megnézni a boldog szül?k arcát.
Cséki Szabina (16, Pócsmegyer) igazán szép ceruzarajzán láthatjuk a kisgyermeket magához ölel? Jézust. Szabinának sikerült kifejeznie a szeretet légkörét, nem csupán a képnek keretet adó szívvel és az alul olvasható sorokkal, de a képen látható mozdulatokkal, mimikával is.
Decker Judit (16, Budapest) gyönyör? krétarajzának címe: Mózes. Az ifjú m?vészn? tehetsége els? látásra is szembet?n?, Mózes mereng?, megvénült arcán a ráncok futása és szakállának vonalai harmonizálnak a messzir?l nézett ígéret földjén kanyargó Jordán hajlataival, a táj domborúságával. Kivételes tehetség? alkotó.
Ficsor család Mohácsról öt kedves rajzzal járult hozzá a kiállításhoz, melyet öt gyermek készített. Dorka (1,5!) volt a legfiatalabb pályázónk, rajzának nagy fekete Bibliáján szinte világít a piros kereszt. Fanni (9) gyönyör?, élénk színekkel készített rajzán a „Minden gondotokat ?reá vessétek...” igét olvashatjuk egy kis tó partján egy kisfiú és egy kislány társaságában. Noémi (8) egészen biztosan dokumentumrajzot készített, vagyis megörökítette, amit otthon lát: az egész család Bibliát olvas. Soma (7) színes rajzán „A teljes Írás Istent?l ihletett” felirat olvasható, és csak úgy ragyog a Biblia, Isten szava a kék égen. Tomaj (4) szép nagy piros szívet rajzolt, s benne a Bibliát. Igaza van: az Igének ott a helye.
Gyurik Lívia (Szokolya) színes tusrajzán Ézsaiás 55-b?l idéz rajzban is és szövegesen is. A kisméret? rajz el?terében reményteljesen uralkodik a kicsírázó igemag zöldje.
Hernádi Mátyás (14, Ilk) szépen kidolgozott ceruzarajza a paradicsomi jelenetet idézi fel. A részletgazdag rajzon beleélhetjük magunkat Éva dilemmájába a „szemnek kívánatos” gyümölcsök láttán.
Hodgyai Csanád (12, Tárnok) színes képének „Az ég? csipkebokor” címet adta. Mózes megdöbbenését szépen kifejezte annak kézmozdulatában.
Kocsis Tibor Kristóf (2, Budapest) a közös alkotás örömét élhette át, amikor – a képen lév? szöveg tanúsága szerint – Szavari Krisztián (16) és Szavari Ferenc (17) segítségével megrajzolta Noé bárkáját a nagy kék víz felett, avagy a nagy vizet Noé bárkája alatt – ez már az alkotók titka marad.
Nagy Anett (6, Budapest) színes rajzán a mennyei Jeruzsálembe tekinthetünk be, ahol mindenek közepén ott a Király, és angyalok örvendeznek körülötte.
Pável András (13, ?rbottyán) egy idegen nyelv? Bibliát rajzolt kereszttel, liliommal. Sokat dolgozhatott a finoman árnyalt háttérrel is.
Sebestyén Árpád Ede (11, Ilk) „A magvet?” cím? színes rajzán még a cím is díszítve van. A négy talajba hulló magok szépen követik a bibliai példázatot.
Storozinszki Áron (10, Budapest) színes rajzán Jézus Krisztust látjuk a tengeren, amint a tanítványok hajójához közeledik. Áron nem felejtette el a csillagokat és a holdat sem az égr?l.
Storozinszki Ottilia (4, Budapest) részben színes rajzát minden bizonnyal karácsony ihlette. Jézus pólyában van középen, körülötte pásztorok, angyalok és a csillag. A rajz egészen biztosan eredeti, érdemes megnézni!
Szabó Krisztina (17, Budapest) festett alkotásán nagyon szép színekkel dolgozott. Gyönyör? a kép Dávid királlyá kenésér?l. A nagyméret? festmény a kellemesen harmonizáló kerettel a kiállítás igazi dísze.
Szarka Dávid (14, Budapest) színes rajzán a tízparancsolatot örökítette meg, aprólékosan kiírva minden igét benne.
Szarka Gergely (11, Budapest) „Az Úr az én pásztorom...” igét választotta rajza alaptémájául, melyet szép színes bet?kkel szembet?n?en föl is írt a kép részeként.
Szavari Ádám (20, Budapest) gyönyör? galambja finoman szárnyal az olajággal a ceruzarajz közepén.
Szavari Ferenc (17, Budapest) „Törvényosztás” cím? ceruzarajza kép a kezekr?l, a törvényt adó (Isten) és fogadó (emberek) kezeket láthatjuk egymás felé közeledni.
Szavari Krisztián (16, Budapest) a lényeget ragadta meg a Bibliával kapcsolatban, ceruzarajza hirdeti, hogy a Biblia Isten szava.
Tóth Boglárka (8, Budapest) két színes rajzot is beküldött, s a két rajz a két legfontosabb eseményt örökíti meg: Jézus születését és feltámadását. Érdemes megfigyelni, hogy míg karácsonyi jelenetét átjárja a gyermek születésének öröme, teli van párbeszédekkel, addig a feltámadás megmagyarázhatatlan csodáját a nyitott sírnál némán, tátott szájjal szemlélik még az angyalok is.
Vitális István (Ilk) ceruzarajzán a Biblia lapjaiból el?álló földkerekséget láthatjuk. Érdekessége a képnek a nagy csillag, mely alakjánál fogva egyszerre utalhat Betlehemre és a keresztre.
Vitális Istvánné (Ilk) ceruzarajza két párhuzamos embertömeget ábrázol. Az egyik a keskeny úton halad a szoros kapu felé, melyen ott a Biblia. ?k boldogok, énekl?k. A széles úton, tágas kapu felé haladók bibliátlanul szomorúak, sírók, haragosak.
Vörös Eszter (15, Budatétény) „Miért csak a polcon?” cím? ceruzarajzával üzenni akar. A kép tetején lév? könnyez? szemek szomorúan szemlélik a polcon sorakozó mitológiák, regények közt alulra került Bibliát. A polc tulajdonosa egy jógáról szóló könyvet tanulmányoz, asztalán nyitva ezt találjuk, benne aláhúzásokat.
Zakor László (13, Sárvár) a Golgota különös hangulatát örökítette meg. Az általa használt elmosott színek segítségével impressziószer? hatást ért el.
A kiállítás megnyitása után érkezett még jó néhány rajz, festmény a könyvtárba, alkotóik névsorban: a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola 7–8. osztályos tanulói Bodrogról; Dormány Kristóf (12) és Simon (14) Pásztóról; Huli Énók (11) és Ildikó (13) Ceglédr?l; Kovács Benedek Marcell (5,5) Aszódról; Révész Anna (7) és Márk (9) Tuzsérról; Tömöri Abigél (6) Hajdúbagosról. Egyt?l egyig kiválóak! Aki nem hiszi, nézze meg ?ket! Január végéig megteheti.
Minden kedves résztvev?nek köszönjük a beküldött munkákat, és kívánjuk, hogy tapasztalják meg életükben a Biblia üzenetének életadó valóságát. Ha ezen az úton járnak, mennyei jutalomban is részesülnek. Beküldött rajzaik jutalmát pedig nemsokára eljuttatjuk hozzájuk.

A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtárának rendezvénysorozata 2008-ban a Biblia éve kapcsán
 
A BTA Könyvtára három kiállítássorozattal kapcsolódott a Biblia évéhez.
 
Az els? egy vándorkiállítás, mely egész évben járja az országot. A könyvtár állományából 17 Biblia indult erre a vándorútra egy rövid ismertet?vel (kilenc ma használatos, és nyolc úgynevezett „védett” Biblia):
 
 1. Biblia Hebraica (W. Baumgartner [et. al.] ; ed. Rudolf Kittel, Stuttgart, Privileg. Württ. Bibelanstalt, 1949)
 2. Septuaginta
 3. Szinopszis (Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1994)
 4. Új Testamentum (Máté evangéliuma, nagybet?s, Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1988)
 5. The Layman’s parallel Bible (Grand Rapids, Zondervan, 1975)
 6. Disciple’s study Bible (Nashville, Holman Bible Publishers, cop. 1985)
 7. Hebrew–Greek key word study Bible (Chattanooga, AMG, cop. 1996)
 8. Stuttgarter Erklärungsbibel (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1992)
 9. Román–magyar Újszövetség (Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1998)
 
 1. Vizsolyi Biblia (fakszimile)
 2. La Sainte Bible (francia nyelv? Biblia, Paris, 58 Rue de Clichy, 1958)
 3. Képes Szent Biblia (Gustav Doré képeivel, Budapest, Franklin-Társulat : Sylvester, 1931)
 4. Dihungila (kongói zsebbiblia, Léopoldville, Les Sociétés Bibliques au Congo, 1961)
 5. Ibhayibheli Elingcwele (zulu Biblia, London, The British & Foreign Bible Society, 1962)
 6. Bibeln eller den Heliga Skrift (aranyozott szél? svéd zsebbiblia, Stockholm, Westerbergs Förlag, 1954)
 7. Biblija (ukrán Biblia, Vritanske i Zakordonne Bibliine Tovaristvo, 1962)
 8. Koreai Biblia (Korea, 1978)
 
A második kiállítássorozat neve: A hónap Bibliája. Minden hónapban egy-egy különlegesség kerül a középpontba, amit egy rövid ismertet? kíséretében minden kedves látogatónak lehet?sége van megtekinteni, kézbe venni, lapozni. A következ? dokumentumok hasonmás kiadásai kerültek eddig ilyen módon kiállításra: Vizsolyi Biblia, Leningrádi kódex, Jordánszky-kódex, Hanaui Biblia (eredeti), Sylvester János Új Testamentuma, Magyarázatos Újtestamentom 1854-b?l (eredeti), Misztótfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliája, Baja Béla Biblia-kódexe, Kaufmann Dávid Eszter-tekercse, Pesthy Gábor Novum Testamentuma. Róluk fotók és szöveges ismertet?k találhatók a könyvtár honlapján (www.konyvtar.bta.hu). Ehhez a sorozathoz csatlakozott a baptista egyház hetilapja, a Békehírnök is, amelyben minden hónapban azonos címen: A hónap Bibliája cikksorozatban jelenhetett meg az aktuális dokumentum fényképe és rövid leírása.
 
A harmadik kiállítássorozat – melyr?l szintén közölt híradást a Békehírnök – negyedévente kerül megrendezésre. Ezeken az alkalmakon a könyvtár bibliagy?jteményének egy-egy részét meghatározott szempontok szerint csoportosítva tárja az érdekl?d?k elé. Az els? negyedévi szempont a Biblia kora volt, a kiállítás címe: Régi korok Bibliái. Külön nevezetességnek számított a könyvtár idén éppen 400 éves eredeti Hanaui Bibliája.
A második negyedévben a különböz? nyelv? Bibliák kerültek középpontba A Biblia és a nyelvek címen.
A következ? kiállítás címe: A Biblia külleme, amelyen a kiállított Bibliák kötésének, illusztrálásának bemutatása a cél. A Bibliák minden alkalommal kézbe vehet?k, lapozhatók. Ezzel egy id?ben nyílt meg egy makettkiállítás is a bibliai korok híres épületeinek, illetve tárgyainak (Salamon temploma, zikkurat, görög templom, frigyláda stb.) bemutatásával, melyeket Hegyi András nyugalmazott baptista lelkipásztor, a teológia archeológiatanára készített.
E sorozat befejez? része, a negyedik negyedévi arra hívja föl a figyelmet, hogy a keresztyén ember számára a Biblia nem csupán kulturálisan értékes kincs, hanem mindennapi kenyér is. E kiállítás címe: Az én Bibliám. A könyvtár lehet?séget biztosít minden kedves olvasónak, látogatónak arra, hogy saját Bibliáját mutassa be a naponta olvasott Bibliák kiállításán.

alt

„...huncut krajcárkák!”

(Móricz Zsigmond)


Mint köztudomású, a Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jén bevonta a készpénzforgalomból az 1 és 2 forintos érméket. Könyvtárunk is bekapcsolódott a gy?jtésbe, ami tart még, lehet hozni a „huncut krajcárkákat”. A Baptista Szeretetszolgálat programjait fogjuk segíteni.

Ne feledjük: sok kicsi sokra megy – az aprókból sok-sok szükségben lév?, éhez? gyermek havi ellátási költsége, vagy erdélyi magyar diák havi ösztöndíja összejöhet!

Megváltónk nagyra értékelte a szegény özvegyasszony perselybe dobott kétfillérjét... Mi se szégyelljük hát meg?rizni, összegy?jteni és eljuttatni a lassan feleslegessé váló 1 és 2 forintos pénzérméket a rászoruló kisgyermekek támogatására!

El?re is köszönjük a segítségnyújtást.

Eljuttattuk a szeretetszolgálathoz az összegy?lt pénzérméket. A legtöbb 1 és 2 forintost Vincze Reginától kaptuk, aki 12 éves és Pilisen lakik. Köszönjük!

Joomla templates by a4joomla